Doe mee......

Doe mee......
Ook dit jaar neemt een aantal kerkenraadsleden in mei afscheid en is de kerkenraad op zoek naar gemeenteleden die de taken kunnen overnemen.

Enkele ambtsdragers hebben aangegeven hun termijn te gaan verlengen, waar wij heel blij mee zijn. Maar we zouden nog graag een aantal nieuwe ambtsdragers – vooral kerkrentmeesters – verwelkomen.

Wanneer u namen van gemeenteleden heeft die u zou willen voordragen, dan nodigen wij u uit om deze door te geven aan de scriba.

En mocht er een beroep op u worden gedaan, dan vragen wij u dringend om uw verantwoordelijkheid te willen nemen en in het belang van onze kerkelijke gemeente hier serieus over na te denken.
Samen gemeente zijn betekent ook samen het werk binnen de gemeente dragen.
Harm Schreiber, scriba
terug