zondag 7 juli 2019

Opstapdienst

Locatie: 
 Nieuw Perspectief
Tijdstip: 
 9:30 uur

Voorganger: Mw. A. van der Kooi
1e collecte: 
2e collecte: 
Jong Perspectief: Lieuwkje Kooistra en Marieke Breukers
Kinderoppas: Ytske Boonstra en Jacqueline Osinga
Autovervoer: 

Bennemastate 15.30 uur: mw. A. van der Kooi, Readtsjerk
 

terug