zo 4 augustus 2019

kerkdienst in vakantietijd

Locatie: 
 De Hofkerk
Tijdstip: 
 9:30 uur

Voorganger: ds. W. Heeren uit Oentsjerk
1e collecte: 
2e collecte: 
Jong Perspectief: geen
Kinderoppas: Emma Osinga
Autovervoer: 

Bennemastate 15:30 uur: drs. T.R.A. Simonides, Burdaard

terug