ANBI Hurdegaryp ANBI Hurdegaryp
Algemene info
ANBI
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp (PGH) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie (Kerk en Diaconie)
RSIN (fiscaal nummer) voor Kerk: Protestante Gemeente Hurdegaryp 002671621 
RSIN (fiscaal nummer) voor de Diaconie: Diaconie PGH 824133857 

Contactadres Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Postadres: Van Weerden Poelmanstraat 3 - 9254 CS Hurdegaryp.
E-mail algemeen: scriba@kerkhurdegaryp.nl

Kijk hier hoe u kunt omgaan met uw bijdragen en giften:

 
lees meer »
 
College van diakenen

College van diakenen

Het college van diakenen

lees meer »