ANBI Hurdegaryp ANBI Hurdegaryp
Algemene info:

Klik hier voor de concept jaarrekening van de kerk over 2022.
De definitieve vaststelling volgt nog en is te vinden onder de "College van Kerkrentmeesters" 

Klik hier voor de concept jaarrekening van de Diaconie 2022
De definitieve vaststelling volgt nog en is te vinden onder de "College van Diaken" 

ANBI
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp (PGH) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie PGHurdegaryp (Kerk en Diaconie)
Kerk:
RSIN (fiscaal nummer): 002671621.
KvK nr : 76413535

Diaconie:
RSIN (fiscaal nummer): 824133857
KvK nr: 76413713

Voor meer gegevens voor de Kerk(en Kerkrentmeesters) klik op Kerk:
Voor meer gegevens over die Diaconie, klik op Diaconie

Contactadres Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Postadres: Van Weerden Poelmanstraat 3 - 9254 CS Hurdegaryp.
E-mail algemeen: scriba@kerkhurdegaryp.nl

Kijk hier hoe u kunt omgaan met uw bijdragen en giften:

 
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Financiële gegevens

lees meer »
 
College van diakenen

College van diakenen

Het college van diakenen

lees meer »