Een nieuw jaar!

Een nieuw jaar!

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in de Hof en bent u in de gelegenheid elkaar al het goede toe te wensen.

Het nieuwe jaar is begonnen!
Rond half 11 gaan we naar de Hofkerk voor een kort morgen gebed. Een goede traditie waar steeds meer gemeenteleden aan deelnemen.
Marieke van der Meer bespeelt het orgel en ds. Geke Westra gaat ons voor.

terug