Palmpasen stokken maken

Palmpasen stokken maken
Het is jammer dat je afgelopen zondag niet naar de kerk toe kon komen om een palmpaasstok te maken.

Maar dat kan natuurlijk ook nog steeds thuis!Wat heb je nodig:
 • Houten kruis: latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang
 • Touw of metaaldraad
 • Buxustakjes of ander groen uit de tuin
 • Stroken gekleurd crêpepapier
 • Plakband
 • Rozijnen of krenten
 • Draad en naald
 • Pinda’s in de dop
 • Citroen of sinaasappel
 • Een ei (echt of van chocolade)
 • (Brood)haantje (van deeg of papier)
En dan:
Maak een kruis van de takken of latten met touw of metaaldraad. Omwikkel dit vervolgens met crêpepapier. Rijg van dertig pinda’s een slinger en maak ook een ketting van de rozijnen of krenten. Versier hier het kruis mee en ook met de andere spullen. Zet het (brood)haantje er bovenop.

Betekenis:

Het houten kruis verwijst naar Goede Vrijdag en de kruisiging van Jezus. Op Palmzondag is het nog verborgen onder de versiering van het crêpepapier. Het buxustakje staat symbool voor het groen waar de mensen mee zwaaien als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Groen is ook de kleur van de hoop en van toekomst. De krenten/rozijnen verwijzen naar de wijn van het laatste avondmaal en ook zijn er 12 apostelen. Het (brood)haantje verwijst naar de haan die kraait als Petrus tot drie keer toe gezegd heeft, dat hij Jezus niet kent. De 30 pinda’s verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt als hij Jezus verraden heeft. De citroen/sinaasappel verwijst naar de spons met zure wijn die ze Jezus naar de mond brachten. Het ei is een teken van nieuw leven en opstanding en Pasen!

Historie:

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van. 

De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groene takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.

Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week.
Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
De benaming 'Goede Week' verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede Week – en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek – geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht. Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. 

Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze streken worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijdgroene struiken of bomen. Vroeger hing men de palmtakjes boven  of naast de huisdeur of bracht ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In enkele, vooral landelijke streken, bestaan die gebruiken ook nu nog.

Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven een deur.

Op sommige plaatsen brengt men het palmtakje ook wel naar peter en meter of naar het gezin van een petekind.
Op veel plaatsen worden zgn. palmpaasstokken gemaakt. Dit zijn houten kruisen, die versierd zijn met een broodhaantje, snoepgoed en fruit die na de paasviering naar zieken en bejaarden gebracht worden, vaak in optocht. 

Het oudste getuigenis over het vieren van Palmzondag in Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde eeuw. Vandaar verspreidde het zich in het oosten en naar het westen. Het is een feestdag in België, Colombia, Denemarken, Nederland, Spanje.
terug