Collecte digitaal

Collecte digitaal
Steun onze kerk!
doneer op NL96RABO 0320 9800 57, t.n.v. PG Hurdegaryp, bedankt!

Klik hier voor alle contactmogelijkheden.
Klik hier voor overige rekeningnummers voor donaties en giften.

Collecte op zondag 31 mei:
Deze zondag is er een ZWO-collecte voor de kerk in Marokko. De kerk in Marokko groeit. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land en velen van hen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren.
Het is belangrijk om voor deze groeiende kerk meer predikanten en voorgangers van huiskerken op te leiden. Om de dialoog tussen verschillende religies en culturen te bevorderen en om hulp te
bieden aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Doet u mee?
U kunt uw bijdrage storten op rekening: NL89ABNA 0457.4574.57 ten name van Kerk in Actie werelddiaconaat o.v.v. Kerk Marokko.
Hartelijk dank!
terug