College van diakenen

College van diakenen
Op deze pagina treft u de jaarrekeningen en de samenstelling van het college van diakenen Diaconie/ZWO

Bestuurssamenstelling van de Diaconie (Prot.Gem.Hurdegaryp):
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid ZWO
Jeugddiaken
Bestuurleden 2

Doelstelling Diaconie/ZWO:
Activiteiten van jongeren stimuleren om diaconaal bezig te gaan, financiële ruimte bieden om dit te realiseren, hiervoor collectes houden.
Verlenen van micro credit.
Door de veranderlijke maatschappij zoekt de diaconie naar nieuwe samenwerkingsvormen; b.v. een projectgroep voor de “Zorgzame kerk”.
Gemeenteleden betrekken bij ZWO-activiteiten zoals boekenmarkt, ZWO-winkel, maaltijden enz.

Beleid van de Diaconie
Het beleid van de Diaconie/ZWO is samen met de Kerk gemaakt..
Het financieel overzicht:  
terug