Contact Contact

Waar en hoe vindt u ons?

Gebouwen:

Kerk: De Hofkerk:
Rijksstraatweg 54 Hurdegaryp
Kerk: Nieuw Perspectief:
Swagermanstraat  42 Hurdegaryp
Tel. 0511 - 472 057
Gemeenschapsgebouw: De Hof
Van Weerden Poelmanstraat 3
9254 CS Hurdegaryp
Tel. 0511 - 473 105

Postadres:

Van Weerden Poelmanstraat 3
9254 CS Hurdegaryp


Contact personen:

Predikant: Ds. Geke Westra, tel. 0511 472 520,

Coördinator Nieuw Perspectief/de Hof/Hofkerk:
mevr. Y. Ulfman - Dijkhof, tel. 0511 475 736 / 06 4124 7137,
b.g.g. Rennie Dijkstra, tel. 0511 475 962 / 06 3374 8627
per mail: of 

Scribaat: Dhr. H. Schreiber, tel. 0511 474 887,

Kerkelijk bureau: Dhr. L. van der Meer, tel. 0511 474 880,

Twalûd: Kopij naar Mevr. F. Koster, tel. 0511 476 121 of Mevr. L. Hoekstra, tel. 0511 476 264 of naar:

Overige handige E-mailadressen:

De locaties in het dorp:

terug