Contact Contact

Waar en hoe vindt u ons?

Gebouwen:

Kerk: De Hofkerk:
Rijksstraatweg 54 Hurdegaryp

Kerk: Nieuw Perspectief:
Swagermanstraat  42 Hurdegaryp
Tel. 0511 - 472 057

Postadres:

Van Weerden Poelmanstraat 3
9254 CS Hurdegaryp
scriba@pghurdegaryp.nl

Contact personen:

Predikant: Vacant

Coördinator Nieuw Perspectief/de Hof/Hofkerk:
mevr. Y. Ulfman - Dijkhof, tel. 0511 475 736 / 06 4124 7137,
b.g.g. Rennie Dijkstra, tel. 0511 475 962 / 06 3374 8627
per mail: nieuwperspectief@pghurdegaryp.nl of hofkerk@pghurdegaryp.nl

Scribaat: Dhr. H. Schreiber, tel. 0511 474 887, scriba@pghurdegaryp.nl

Kerkelijk bureau: Dhr. L. van der Meer, tel. 0511 474 880, kerkelijkbureau@pghurdegaryp.nl

Twalûd: Kopij naar Mevr. F. Koster, tel. 0511 476 121 of via twalud@pghurdegaryp.nl

Overige handige E-mailadressen:
 • afkondigingen@pghurdegaryp.nl
 • autovervoer@pghurdegaryp.nl
 • begraafplaats@pghurdegaryp.nl
 • bloemengroet@pghurdegaryp.nl
 • clubwerk@pghurdegaryp.nl
 • collectebonnen@pghurdegaryp.nl
 • diaconie@pghurdegaryp.nl
 • eetcafe@pghurdegaryp.nl
 • elisabethbode@pghurdegaryp.nl
 • evangelisatiecommissie@pghurdegaryp.nl
 • kerkauto@pghurdegaryp.nl
 • kerkrentmeesters@pghurdegaryp.nl
 • kinderoppas@pghurdegaryp.nl
 • vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl
 • webredactie@pghurdegaryp.nl
 • zwo@pghurdegaryp.nl

De locaties in het dorp:

terug