Bezoek namens de kerk?

Bezoek namens de kerk?

Wie graag persoonlijk in gesprek komt met de wijkassistent, ouderling, predikant of kerkelijk werker, kan ons dat laten weten. Een groot aantal wijken is vacant, dus ook in die zin is het fijn als u zelf aangeeft bezoek namens de kerk op prijs te stellen.

terug