De 40 dagen voor Pasen.

De 40 dagen voor Pasen.
Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding.

Daarvoor is de Veertigdagentijd.

In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn.
Omdat het een tijd van inkeer is, wordt het Gloria (het Eer aan God) niet gezongen, net zoals trouwens in de adventstijd.

De kleur in de liturgie is paars.

Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken als: geld, bezit, sport, werk, status e.d. Het is heel goed om daar in deze periode wat meer afstand van te nemen, om los te komen van materiele zaken en te zien wat er leeft in ons hart en wat ons van God afhoudt.

Daar is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor, om God opnieuw een centrale plaats in ons leven te geven. Vasten, zelfbeheersing is van groot belang, ook maatschappelijk gezien. Hoeveel ellende ontstaat er niet als mensen bijvoorbeeld hun drift niet in toom kunnen houden! (Denk maar aan al die voorbeelden van zinloos geweld).
 
terug