Jeugddienst "Jozef"

Jeugddienst "Jozef"
Auke Willem Kampen vertelt op een bijzondere wijze met zijn poppen over het verhaal van Jozef.
Een bijbelse one-man-show

Klik hier voor de liturgie van jeugddienst op 15 mei om 9:30 uur.

De collecte is voor binnenlands diaconaat: "op adem komen in De Glind" voor uit huis geplaatste kinderen.
U kunt uw bijdrage storten op
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in actie o.v.v. De Glind
Hartelijk dank!
 
terug