zondag 28 mei - Nieuw Perspectief

zondag 28 mei - Nieuw Perspectief
U bent welkom om 9:30 uur in Nieuw Perspectief om samen deze dienst  vieren.
De voorganger is Ds. H. Maat

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

We collecteren voor vluchtelingenwerk NederlandNL60 INGB 0000 1234 88
t.n.v. Vluchtelingenwerk Nederland 

of voor ons eigen kerkenwerk op:
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
terug