ZWO-commissie ZWO-commissie
Vanuit de zendingsgedachte streeft de ZWO-commissie er naar, een bijdrage te leveren aan wat genoemd wordt een missionaire gemeente zijn: een gemeente waar warmte, aandacht, zorg, toewijding en meeleven aanwezig is. Het is belangrijk open te staan voor en te strijden tegen zaken als onrecht, discriminatie, armoede, uitbuiting en ons er mede verantwoordelijk voor te voelen. De ZWO maakt zich er sterk voor een overdracht van kennis en kapitaal naar arme landen in gang te zetten, zodat dit leidt tot menswaardige verhoudingen tussen arm en rijk.
 
Hieronder volgt een overzicht van de ZWO-activiteiten: ZWO-kaars. Op acht zondagen wordt de ZWO-kaars aangestoken als symbool van onze verbondenheid met de broeders en zusters, dichtbij en ver weg. Wij spreken bij het aansteken van de ZWO-kaars de wens uit, dat het licht van deze kaars het symbool mag zijn van onze bewuste keuze voor de naaste ver en dichtbij. De kaars wordt dan specifiek aangestoken voor het land waar dan voor gecollecteerd wordt.
 
Zendingsdienst. Op de eerste zondag in november wordt de jaarlijkse zendingsdienst gehouden. Dit jaar is dat op 11 november.
 
ZWO-event. Gezien het succes van dit evenement hebben we als commissie besloten om dit om de twee jaar te organiseren. In 2018 gaan we dit weer organiseren te weten op vrijdag 12 oktober. Het zal een avond zijn voor zowel dames als heren met verschillende workshops.  Entree kost €15,00. Meer info hierover komt in Twalûd.
 
Bingo: we proberen om 1 keer per jaar een kinderbingo te organiseren op de woensdagmiddag en de opbrengst zal dan zijn voor het KIA project “ de Kleine Arbeider” in Colombia. De kinderbingo was op 27 juni 2018. Het was een groot succes. Ook voor de volwassenen is de bedoeling om een bingo te organiseren gezien het grote succes van de afgelopen twee keren.
 
Folders:  Collectefolders uitdelen doen we niet meer, de collecten van Werelddiaconaat en Zending worden toegelicht via een verhaal of via de beamer met een filmpje.
 
Vandaar. Dit tijdschrift wordt drie keer per jaar bij de abonnees bezorgd. Mevr. A. Stoppels verzorgt dit.
 
ZWO-maaltijden. De ZWO probeert twee maaltijden per jaar te organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor het project “de Kleine Arbeider”

Klik hier om de begroting ZWO te openen.
terug