Vorming en toerusting

Vorming en toerusting
Vorming maakt je bewust van je gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit. Toerusting geeft je vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.

De commissie Vorming en Toerusting levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden in relatie tot God en tot elkaar. Wij als protestantse gemeente willen kerk zijn in en voor het dorp.


Verdieping en gesprek
Vorming en Toerusting organiseert aansprekende lezingen, excursies, workshops, filmavonden en andersoortige avonden. Door te kiezen voor gevarieerde en actuele thema’s, proberen we een breed publiek (zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, zowel van binnen als van buiten Hurdegaryp) te interesseren. Tijdens de avonden wordt verdieping geboden en is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen.

Nieuwsbrief
Wilt u vrijblijvend op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Vorming en Toerusting? Geeft u zich dan op voor de e-mailnieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vormingentoerusting@pghurdegaryp.nl. Ook met vragen over onze commissie kunt u op dit e-mailadres terecht.

Noteer alvast!
Ook voor het seizoen 2021-2022 hebben we een veelzijdig programma samengesteld: voor elk wat wils. Noteer het alvast! We hopen u op één of meer van onze avonden te mogen begroeten. Van harte welkom en graag tot ziens!

Vriendelijke groeten,
Marleen in ‘t Hout, Geke Westra, Jan Boersma, Douwe de Vries, Lutske de Vries en Hanny de Boer

 
terug