College van diakenen

College van diakenen
Het RSIN (fiscaal nummer) voor de Diaconie van de Protestante Gemeente Hurdegaryp is: 824133857

De financiele overzichten:  
Bestuurssamenstelling van de Diaconie van de PGHurdegaryp:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid ZWO
Jeugddiaken
Bestuurleden 2

Doelstelling Diaconie/ZWO:
Activiteiten van jongeren stimuleren om diaconaal bezig te gaan, financiële ruimte bieden om dit te realiseren, hiervoor collectes houden.
Verlenen van micro credit.
Door de veranderlijke maatschappij zoekt de diaconie naar nieuwe samenwerkingsvormen; b.v. een projectgroep voor de “Zorgzame kerk”.
Gemeenteleden betrekken bij ZWO-activiteiten zoals boekenmarkt, ZWO-winkel, maaltijden enz.

Beleid van de Diaconie
Het beleid van de Diaconie/ZWO is samen met de Kerk gemaakt.
terug