Wij begroeten.....

Wij begroeten.....
De kerkenraad maakt bekend dat ds. Piet Beintema uit Dokkum bereid is gevonden om ons door de vacaturetijd heen te helpen, na het vertrek van ds. Heleen Maat.
Hij zal vooral de rol als voorzitter van het moderamen en de kerkenraad op zich nemen.

Ook hebben we na een lange zoektocht een jeugdwerker gevonden, die ons jeugdcollege zal bijstaan bij de organisatie van het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente.
Haar naam is Reina van der Wielen.

Beiden zullen zich in het kerkblad presenteren, maar gaan al direct aan de slag; u zou ze dus ook al eerder tegen kunnen komen. 
De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat in deze vacatures nu is voorzien en wenst beiden Gods zegen op hun werk in onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
Harm Schreiber, scriba
terug