Zondagavond zangdienst

Zondagavond zangdienst
Zondagavond 30 oktober 2022 is de eerste Johannes de Heer zangdienst van seizoen 22/23.
De dienst begint om 19.00 uur en is in  Nieuw Perspectief te Hurdegaryp.
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Christelijk gemengd koor Juliana met dirigent Joop de Jong.
De begeleiding van koor en  samenzang is in handen van Marieke van der Meer.
Naast de liederen die het mannenkoor zingt wordt er volop gezongen uit de Johannes de Heer bundel.
De collecte van deze avond is bestemd voor de Voedselbank
U wordt allemaal van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen en neem gerust buren en vrienden mee
Na afloop is er koffie/ thee voor wie dat wil, tot ziens op 30 oktober a.s.


Evangelisatiecommissie
PKN gemeente Hurdegaryp
terug