Kerk TV

Kerk TV
We hebben, op basis van de reactie van het stuk uit de vorige Twalûd, besloten door te gaan met de voorbereiding. Er zijn leden die mee willen helpen met het bedienen van de apparatuur en er zijn leden die gebruik willen maken van de diensten. Kerk-TV heeft dus toegevoegde waarde.
Met twee camera’s kunnen we op de goede manier een kerkdienst in beeld brengen.
De ene camera hangt dan recht voor het liturgisch centrum, de andere in het stiltecentrum
U, als gebruiker, kunt dan thuis de sfeer van de kerkdienst op een mooie manier meebeleven.
Op dit moment zijn we bezig met het opvragen van offertes, één hebben we al binnen, een tweede volgt nog. Zodra we de tweede offerte binnen hebben volmaken we ons plan.
We denken binnen een maand een concreet plan voor te kunnen leggen aan de Kerkenraad.
Als het traject volgens planning verloopt, zullen we over enkele maanden gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.

Namens de kerkrentmeesters,
Roelof Dijkstra
 
terug