Gemeenteavond 13 november

Gemeenteavond 13 november
“Juf, ik vond het mooi dat je zei dat Pasen een mysterie is. Iedereen mag op zijn eigen manier over die mysteries denken. En als we er met elkaar over praten, leren we weer van elkaar.”
Kinderen zitten vol vragen. ‘Wie ben ik? Bestaat God? Waar ga je heen als je dood gaat? Komt mijn konijn ook in de hemel? Hoe maak ik het goed met mijn vriendin?’ Het GVO helpt kinderen om een eigen antwoord op deze vragen te vinden.

Tijdens de gemeenteavond op 13 november zal er informatie zijn over het Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) op de openbare school. Wat is GVO? Voor wie is het bedoeld? Door wie wordt het gegeven? Wat gebeurt er tijdens die lessen? Op deze avond zullen Jetty Nouta-Swart, regiobegeleider PC GVO, en Janneke Lettinga, GVO-docent u meenemen in dit boeiende deel van het onderwijs op de openbare en Samenwerkingsscholen. Zij hopen u daar te ontmoeten.

Na de pauze zullen de verschillende begrotingen 2020 worden besproken, zullen andere kerkelijke aangelegenheden aan de orde komen en is er ruimte voor vragen. Een samenvatting van de begrotingen 2020 zal worden gepubliceerd in het volgende kerkblad. De volledige begrotingen en verdere agendastukken staan in een boekje, dat tijdens de gemeenteavond op de tafels ligt. Mocht u dat boekje eerder willen ontvangen, dan kunt u dat na een telefoontje vanaf 30 oktober afhalen bij de scriba. Eventuele vragen, opmerkingen en suggesties kunnen ook schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de scriba, Hazzeleger 33, e-mail scriba@pghurdegaryp.nl.

Roelof Dijkstra
terug