Gemeenteavond 11 mei 2022

Gemeenteavond 11 mei 2022


Vanaf 19.45 uur is de ontvangst met koffie in de hal van Nieuw Perspectief en om 20:00 uur begint de vergadering.

Deze avond zal in het teken staan van de toekomst van onze kerk. Samen met ds. Heleen Maat gaan we met elkaar in gesprek over de bouwstenen voor een nieuw beleidsplan. Verder zult u bijgepraat worden over de nieuwe bestuurlijke organisatie van onze gemeente.
Na de pauze bespreken we de verschillende jaarrekeningen van 2021.

Een compacte samenvatting van de jaarrekeningen met toelichting vindt u in dit kerkblad. Verder zal van de complete set van jaarrekeningen 2021 een boekje worden gemaakt, dat bij een aantal vaste lezers thuis zal worden bezorgd en vanaf 27 april na een telefoontje ook af te halen is bij de scriba.
Voor eventuele vragen, opmerkingen en suggesties verwijs ik u graag naar de betreffende penningmeesters; de namen en contactgegevens kunt u vinden op de achterpagina van dit kerkblad. Eventueel inhoudelijk commentaar van gemeenteleden die met redenen omkleed niet akkoord gaan met de jaarrekening, kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de scriba, Hazzeleger 33, e-mail scriba@pghurdegaryp.nl.
De kerkenraad rekent op een grote opkomst.

U komt toch ook? Harm Schreiber, scriba
terug