Gemeenteavond op 14 november

U komt toch ook? Ontvangst vanaf 19:45 uur
Gemeenteavond op 14 november
De kerkenraad nodigt u van harte uit op 14 november a.s. om 20:00 uur in Nieuw Perspectief. De ontvangst is vanaf 19:45 uur met koffie en thee.

In de pauze is er aandacht voor het thema ONE: Omzien Naar Elkaar !

De avond wordt anders ingevuld dan we gewend zijn. Voor de pauze komt het thema in een goed gesprek aan de orde. We gaan verder met het gesprek tussen jong en oud, dat op de vorige gemeenteavond vanwege tijdgebrek voortijdig moest worden beëindigd. Ook zetten we een vervolgstap in het “Omzien naar elkaar”.
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om hierover mee te praten.
Na de pauze zullen de verschillende begrotingen 2019 worden besproken.
 
terug