wo 18 maart 2020

Lezing: Gendertransitie: persoonlijk en maatschappelijk

Locatie: 
 Nieuw Perspectief, Swagermanstraat 42 Hurdegaryp
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Prijs: 
 € 6 p.p. incl. koffie/thee

Seksuele- en genderdiversiteit is een veelbesproken thema. Waar voorheen met name werd gediscussieerd over homoseksualiteit, lijkt het debat nu meer te verschuiven naar genderidentiteit. De laatste jaren zijn er veel maatschappelijke, wettelijke en medische ontwikkelingen gaande rondom gender en gendertransitie. Ook binnen kerkelijke kringen wordt er veel over gesproken en worden er visies ontwikkeld. De Nashville-verklaring is hier een bekend voorbeeld van, maar ook de PKN is aan de slag met visievorming. Hoewel het gesprek over gender steeds meer gevoerd wordt en de mogelijkheden voor transitie en wettelijke erkenning steeds verder worden uitgebreid, blijkt dat veel transgender personen tegen psychische en maatschappelijke problemen aanlopen.

Anne de Groot is waarnemend directeur van COC Friesland. Tijdens deze lezing zal uitleg gegeven worden over genderkwesties en gaan we in gesprek met elkaar en met een ervaringsdeskundige over gender en gendertransitie en de daarbij horende maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke ervaringen.
 

terug