vrijdag 30 maart 2018

Goede Vrijdag - voor Pasen samenkomst

Locatie: 
 De Hofkerk
Tijdstip: 
 19:30 uur

Voorganger: Ds. Geke Westra
Collecte: geen
Autovervoer: mw. R. Dijkstra, 475 962
Bennemastate: 10:30 uur, Ds. H. Nobbe, geestelijk verzorger

terug