College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeeesters bestaat uit 6 leden. Als college van Kerkrentmeesters zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
De daadwerkelijke uitvoering  doen we samen met veel vrijwilligers, denk aan de kosters, de schoonmaakploeg en de tuinploeg.

Onze financiële gegevens (klik op vetgedrukt tekst voor de PDF-download): 
terug