College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeeesters (CvK) bestaat uit 4 leden. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp (PGH), met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het CvK zorgt er dus voor dat de activiteiten van de PGH kunnen plaatsvinden.
De daadwerkelijke uitvoering  doen we samen met veel vrijwilligers, denk aan de kosters, de schoonmaakploeg en de tuinploeg.
Het RSIN (fiscaal nummer) van de Protestante Gemeente Hurdegaryp is: 002671621
Onze financiële gegevens (klik op vetgedrukt tekst voor de PDF-download): 
terug