Verjaardagfonds

Verjaardagfonds
Vanaf maart dit jaar zijn de vrijwilligers van het Verjaardagfonds niet meer voor een bijdrage bij de jarige gemeenteleden langsgegaan. De zakjes die nog in bezit zijn bij de vrijwilligers kunnen ingeleverd worden op 9 oktober van 16.00 tot 16.30 in Nieuw Perspectief. Cees Goodijk zal dan zitting houden.

Nu heeft Cees Goodijk aangegeven te willen stoppen met de organisatie van het Verjaardagfonds en daarom zijn we op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Lijkt het u wat om de organisatie van het Verjaardagfonds over te nemen, dan kunt u contact opnemen met Cees Goodijk, Preesterlanswei 1, tel. 473238.
Helaas kunnen wij vanwege corona voorlopig nog niet langskomen voor het Verjaardagfonds.  Natuurlijk hopen wij, zodra het kan, weer verjaardagzakjes te kunnen ophalen.
Wilt u toch een bijdrage geven voor het Verjaardagfonds? U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0362 7058 52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hurdegaryp, o.v.v. Verjaardagfonds.
 
terug