zondag 24 november 2019

Laatste zondag kerkelijk jaar

Locatie: 
 Nieuw Perspectief
Tijdstip: 
 9:30 uur

Voorganger: Ds. G. Westra 
1e collecte: 1e Pastoraat ‘Eenzaamheid draaglijk maken’
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Anneke Henstra en Reinie Dijkstra
Kinderoppas: geen
Autovervoer: dhr. J. Procee, 47 57 43

Bennemastate 15:30 uur: ds. P. Beintema Dokkum

terug