Wij gedenken .....

Wij gedenken .....
Wij denken aan de familie de Haan.
Op woensdag 27 januari is overleden dhr. Berthold Johan de Haan. Hij is 59 jaar geworden. 
Moge God zich over allen ontfermen
terug