Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

 
lees meer »
 
Wij gedenken .....

Wij gedenken .....
Wij denken aan de familie van dhr. Van Dijk. Op zaterdag 16 januari is ons gemeentelid dhr. Douwe Reinder van Dijk in de leeftijd van 85 jaar overleden.
Moge God zich over allen ontfermen
 
Kerk TV

Kerk TV
In de vorige Twalûd heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met een opzet voor de kerk-TV.
 
lees meer »
 
Vacature Facebook

Vacature Facebook
Versterk ons team!
 
lees meer »
 
Ons kerkblad online

Ons kerkblad online
Twalûd Januari 2021 digitaal.

Ons kerkblad van Januari vindt u vanaf nu op onze site.
 
Klik hier om in te loggen (voor gemeenteleden) en download de digitale versie van ons laatste kerkblad. 
 
 
Hoe gaat onze kerk om met de corona maatregelen?

Hoe gaat onze kerk om met de corona maatregelen?
De corona maatergelen hebben helaas ook gevolgen voor de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.
Hoe wij hiermee omgaan en wat de kerkenraad daartoe heeft besloten vindt u in de onderstaande richtilijnen.

Naar de kerk?
Nu nog even niet.

Hoe gaan we om met de richtlijnen?
Op deze manier:
Klik hier voor de richtlijnen voor erediensten van Nieuw Perspectief
(versie 6.0 - 16 januari 2021).


Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de Hofkerk
(versie 2.0 - 10 oktober 2020).


Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de Hof
(versie 2.0 - 10 oktober 2020)


Kerdienst volgen vanuit huis?
Volg de mededelingen en uitzendingen van Omrop Fryslân.

 
 
Collecte digitaal

Collecte digitaal
Steun onze kerk!
doneer op NL96RABO 0320 9800 57, t.n.v. PG Hurdegaryp, bedankt!

Klik hier voor alle contactmogelijkheden.
Klik hier voor overige rekeningnummers voor donaties en giften.

Hartelijk dank!