Nog 40 dagen naar Pasen. Nog 40 dagen naar Pasen.
Op deze eerste zondag van de 40 dagen voor Pasen staan we stil bij de zeven weken van Barmhartigheid.

Kent u ze nog?

Aansluitend een mooie gedicht: "Als ik niet meer......" en een toelichting op de collecte, vandaag voor Moldavië.
Kijk en luister maar mee: Geke Westra
terug