Openluchtdienst

Openluchtdienst
Het thema is "Wat neem je mee?", een tekst uit Marcus 6. Het muziekkorps De Bazuin uit Oentsjerk begeleidt de samenzang. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee en/of limonade.
Wilt u zelf een stoel meenemen. Er zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar.
terug