Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Verjaardag-/Rampenfonds.

Het geld van het 4e kwartaal is binnen. Het is een aardig bedrag, maar het zou beter kunnen. Zoals in mijn vorig artikel (jan.2018) gemeld, loopt de opbrengst van het fonds terug. Dat is jammer, want de nood in de wereld blijft hoog. Denk aan de natuur rampen, de gevolgen van oorlogen en geweld, als ook de stroom vluchtelingen die maar blijft doorgaan.
In 2018 hebben we vanuit ons fonds kunnen bijdragen aan de problemen rond de overstromingen in India, de Rohingya vluchtelingen en de tsunami in Sulawesi.
Ook in het jaar 2018 hebben vele vrijwilligers zich weer met enthousiasme ingezet om de jarigen te bezoeken en hebben weer evenzo vele zakjes met inhoud opgehaald. Namens de diaconie wil ik iedereen hiervoor bedanken. En niet te vergeten ook de goede gevers bedankt.
Verder deel ik mee dat er een aantal wisselingen is te melden. In de eerste plaats wil ik noemen Jikke Jellema. Zij heeft vanaf het allereerste begin meegedaan. Een geweldige prestatie om het zo lang vol te houden. Zij vond het nu wel eens tijd om er  een punt achter te zetten. Gelukkig vonden we voor haar al snel een vervanger. Hilly Feenstra was bereid haar wijk er bij te nemen. Jikke onze hartelijke dank voor de jarenlange inzet en Hilly sterkte met de uitbreiding van jouw wijk.
Eenzelfde uitbreiding van de eigen wijk heeft Jouke Veninga op zich genomen. Hij was bereid de adressen van Frederika Algra er bij te nemen; een flink aantal adressen aan de Rijksstraatweg en de Langedyk. Een dankwoord voor mevrouw Algra is al in mijn vorige artikel geplaatst. Verder wil ik Ida Acda bedanken. Ook al een vrij lange loopbaan bij het fonds. Haar wijk is overgenomen door Catrien v.d. Berg, die ook al een hele tijd actief is.
De wisseling is vrij uitgebreid geweest dit jaar. Vlak voor het schrijven van dit artikel wil ik nog welkom heten mevrouw Yvette Westra die de wijk van haar buurvrouw Aukje Mulder overneemt. Aukje ook bij dezen bedankt voor de trouwe dienst voor het verjaardagfonds.
Rest mij nog ook alle blijvers te bedanken. De volgende zitting is op vrijdag 5 april a.s. Ik hoop dan iedereen weer te ontmoeten.

Januari 2019
Cees Goodijk, tel.47 32 38
terug