Privacy statement Protestantse Gemeente Hurdegaryp Privacy statement Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Privacy statement Protestantse gemeente Hurdegaryp.

Privacy in de kerk
 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG, maar krijgen volgens artikel 91 ruim de tijd om te voldoen aan de eisen van de nieuw regeling.
 
Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Andere voorbeelden zijn o.a.:
  • het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden;
  • het opnemen van verjaardagen in het kerkblad;
  • de publicatie van het kerkblad op de website;
  • de uitzending van kerkdiensten via internet;
  • het noemen van de zieken in de gemeente.
Wat moeten de kerken doen onder de nieuwe wetgeving?
 
Beleid gaan maken en iedereen hierover informeren. Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wij zullen onze plaatselijke situatie zo duidelijk en concreet mogelijk omschrijven en dat bekend maken in onze gemeente.
 
Stappenplan

Wij zijn nu bezig om alle informatie te verzamelen o.a. via de PKN in Utrecht en zijn reeds begonnen met het maken van een stappenplan om alles in beeld te krijgen wat en wanneer iets moet gebeuren. Het is de bedoeling dat we nog deze maand het Moderamen en de Kerkenraad informeren en we verwachten eind deze maand het concept privacy statement gereed te hebben. Het definitief privacy beleid volgt later dit jaar. In juni zullen we in Twalûd publiceren wat de concrete gevolgen zijn voor onze Protestantse Gemeente hier in Hurdegaryp.

Klik hier voor het privacystatement van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

Harm Schreiber en Kor Stoppels
 
terug