Stamppotmaaltijd

Stamppotmaaltijd
Wat is het toch leuk om dit samen informeel in de kerk te doen en daarmee ook nog een goed doel te steunen.
Daarom nodigt de ZWO u uit om op vrijdagavond ........................ om 18.00 uur deel te nemen aan deze gezellige maaltijd in Nieuw Perspectief.
De opbrengst van deze maaltijd komt geheel ten goede aan het project de kleine arbeider in Colombia.
Kosten zijn voor volwassenen €12,50, kinderen tot 12 jaar €5,00
U kunt zich opgeven via de e-mail: eetcafe@pghurdegaryp.nl
Voor informatie kunt u bellen met: 
Yolanda Ulfman –Dijkhoff  Tel. 475736 of 06–41247137,
of  Jan Radersma,Tel. 474833 of 06-20402243
terug