Zondag 27 november (Nieuw Perspectief)

Zondag 27 november (Nieuw Perspectief)

Welkom op deze 1e Adventzondag.


 
De collecte is voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.
Voor € 34,- per maand kan een kind al acitiviteiten volgen.
Stort uw bijdrage op
NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Colombia.

Hartelijk dank!
terug