26 maart in Nieuw Perspectief

26 maart in Nieuw Perspectief
U bent welkom om 9:30 uur in Nieuw Perspectief op deze 5e zondag van de 40 dagen.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De collecte is bestemd voor de Bangladesh – kansen creëren voor jongeren.
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt

Stort uw bijdrage op
NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.

of voor ons eigen kerkenwerk op:
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
terug