Onze kerk voor Oekraïne, wat doen we?

Onze kerk voor Oekraïne, wat doen we?


Oekraïne: wat kunnen wij als kerkelijke gemeente doen?

U volgt waarschijnlijk ook de oorlog in Oekraïne. Wat we vernemen via de nieuwsberichten zijn de hevige bombardementen op de steden in Oekraïne en de meer dan drie miljoen mensen die Oekraïne zijn ontvlucht. In eerste instantie vangen de buurlanden van Oekraïne de vluchtelingen op. Een deel van deze ontheemde mensen zal doorreizen naar andere landen, ook naar Nederland.
We weten niet hoe de strijd in Oekraïne zich verder zal ontwikkelen. De verwachting is een verdere uitbreiding van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ook Moldavië kan, tegen zijn wil in, verstrikt raken in deze oorlog. De vluchtelingenstroom zal voorlopig niet stoppen!
De vraag is: wat kunnen we als kerkelijke gemeente in Hurdegaryp doen?

In de twee afgelopen weken zijn de volgende initiatieven door onze kerk gestart waaraan u kunt meewerken:

Stiltecentrum De Hofkerk 
Elke donderdag vanaf 17 maart kunt u in De Hofkerk van 16.00 uur tot 18.00 uur een kaarsje aansteken, een gedachte opschrijven en een kopje koffie of thee drinken. Ds. Rianne van Zessen en vrijwilligers uit de kerk zijn aanwezig. Door het hele dorp hangen posters zolang de actie nodig is. Op de website, Facebook en de beamer van de kerk kun je ook de informatie vinden. De basisscholen doen ook mee aan de actie. Van ♡e welkom voor Oekraïne. 
(Het stilte uur van 16.00-17.00 uur in Nieuw Perspectief wordt tijdelijk verplaatst naar de Hofkerk.)

Opvang vluchtelingen in de pastorie
Na de verhuizing van ds. Geke Westra en Jan Boersma komt de pastorie per 1 april leeg te staan. De pastorie stellen we beschikbaar voor vluchtelingen. De Diaconie gaat in het dorp benodigde huisraad verzamelen om de pastorie geschikt te maken voor bewoning. De Diaconie doet een beroep op u om hieraan mee te werken. Wat nodig is aan huisraad maakt de Diaconie binnenkort bekend.
De Diaconie en de Kerkrentmeesters zoeken uit welke ondersteuning de overheid biedt en met welke zaken nog meer rekening moet worden gehouden, zoals de kosten van het levensonderhoud van de vluchtelingen, de ziektekostenverzekeringen voor vluchtelingen, de verzekeringen van de pastorie en contracten voor tijdelijke verhuur van de pastorie. 

Structurele hulp Moldavië
Moldavië vangt per inwoner de meeste vluchtelingen uit Oekraïne op. Indien de strijd in Oekraïne zich uitbreidt tot de miljoenenstad Odessa, op ongeveer 80 km van de grens met Moldavië, zal naar verwachting het aantal vluchtelingen in Moldavië sterk toenemen. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat Moldavië het armste land van Europa is. 
Beide overwegingen hebben de Diaconie doen besluiten structurele hulp (binnen de mogelijkheden van de Diaconie) aan vluchtelingen in Moldavië te organiseren. Intussen is contact gelegd met Misiunea Sociala “Diaconia”, een orthodox kerkgenootschap in Moldavië dat niet verbonden is met de Russisch orthodoxe kerk. 
Met deze “Diaconia” overlegt de Diaconie welke vorm van hulp nodig is en waarin onze kerk ondersteuning aan de vluchtelingen kan geven. Zodra meer bekend is, volgen nadere berichten. 

Uit bovenstaande mag u opmaken dat we een beroep op u allen doen om te helpen. Let u op de berichten die zullen komen zodat u weet hoe u het beste kan helpen.
Namens de kerkenraad dank aan de vele vrijwilligers die de hierboven genoemde acties mogelijk maken.

Klik hier op de poster te bekijken en te printen.
 
terug