diensten online te volgen

diensten online te volgen
De kerkenraad in Hurdegaryp heeft tot nu toe de lijn gevolgd dat we qua kerkdiensten en activiteiten solidair willen zijn met de hele samenleving en dat is steeds gekoppeld aan de opening c.q. sluiting van de horeca en de cultuursector. Die lijn wordt ook nu voortgezet en het ligt in de lijn der verwachtingen dat er na de volgende persconferentie op 25 januari 2022 weer meer ruimte komt, zodat kerkdiensten met bezoekers en andere kerkelijke activiteiten weer mogelijk zijn. Wat er precies kan en vanaf wanneer, zal zondags in de kerk en op de website van de kerk en via facebook bekend gemaakt worden. De kerkdienst op 23 januari is dus alleen online.
 
terug