Verjaardagsfonds VerjaardagsfondsWe moeten helaas constateren dat de inkomsten van het Verjaardagsfonds de laatste periode teruglopen. Dat is teleurstellend, want het geld is hard nodig om een bijdrage te leveren aan de hulp bij rampen waar ook ter wereld. Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar nog wel financieel kunnen helpen bij een aantal projecten zoals bootvluchtelingen in Libië en Lesbos. Ook kon er begin december nog een bedrag van 1000 euro overgemaakt worden voor de afschuwelijke drama’s in Myanmar. Nu, in het nieuwe jaar, is na deze schenking de kas leeg en moeten we opnieuw een kapitaal opbouwen om te kunnen helpen waar dat nodig is.
In opdracht van de Diaconie wil ik een dringend beroep doen op onze gemeente om dit fonds te blijven steunen en zo mogelijk de bijdragen iets te verhogen. Het is goed om op je verjaardag ook even te denken aan onze medemensen die in een zware ramp moeten zien te overleven. Ik geef toe de woorden verjaardag en ramp vormen, qua woord, nu niet bepaald een mooie combinatie. Toch moeten we ook de realiteit onder ogen zien en ons realiseren hoe goed wij het hier hebben in vergelijking met inwoners van vele andere delen van de wereld.
 Als we het over goede doelen hebben, wordt nog wel eens getwijfeld of onze bijdragen wel op de juiste plek terecht komen. Denk aan de bekende strijkstok, corruptie en de hoge overheadkosten. De Diaconie werkt samen met Kerk in Actie. Deze organisatie is gespecialiseerd in het vaststellen waar zich noodsituaties voordoen. Al het geld dat via dit instituut gedoneerd wordt, komt gegarandeerd op de juiste plek terecht. Alle kosten die gemaakt worden komen uit andere bronnen .
Beste mensen, geef royaal op jullie verjaardag. Laat de vrijwilligers die langs komen om je te feliciteren, niet met een kluitje in het riet vertrekken. Hopelijk kunnen we in 2018 weer een mooi kapitaal opbouwen zodat we kunnen helpen waar hulp nodig is. Een schone taak voor ons als gemeente in Hurdegaryp.
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling. We hebben weer een vacature. Mevrouw Algra van de Rijksstraatweg moest helaas om gezondheidsredenen stoppen met haar werk voor het verjaardagsfonds. Ze heeft vele jaren de jarigen in haar wijk bezocht. Haar wijk omvatte 14 adressen op de Langedyk en de Rijksstraatweg v/a huisnummer 96/141. De opbrengst van haar wijk was één van de hoogste. Dat kunnen we niet missen. We doen dan ook een dringend beroep op u om zich aan te melden om dit dankbare werk van haar over te nemen. We hopen dat er gauw iemand zich hiervoor aanmeldt. We willen mevrouw Algra hartelijk bedanken voor alles wat zij voor het Verjaardagfonds heeft gedaan.
 
De volgende zitting voor vrijwilligers is op 6 april a.s. Tot dan.
Cees Goodijk,
Tel. 47 32 38
 

terug