Privacy in de kerk

Privacy in de kerk
De kerkenraad heeft op 9 juli 2018 een extra vergadering over o.a. de nieuwe privacywet, waar de concrete gevolgen voor onze Protestantse Gemeente in Hurdegaryp zullen worden besproken. In het volgend kerkblad kunt u daar meer over lezen. Hieronder krijgt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden alvast een indruk.
 
Wie is er verantwoordelijk voor de privacy in de kerk?
Iedereen heeft in de kerk een gedeelde verantwoordelijkheid voor de privacy. Het moet deel zijn van de bewustwording van ieder die met persoonsgegevens uit de kerk werkt.
 
Gegevens rondom geloofsovertuiging, mogen wij die wel gebruiken?
Kerken mogen gegevens rondom geloofsovertuiging van hun leden registreren. Dit is expliciet in de wetgeving voorzien.
 
Hoe zit het met de ledenregistratie?
De ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De plaatselijke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de ledenadministratie, waaronder het actueel houden van de gegevens en het verlenen van
toegang aan de juiste personen. Uit LRP zijn diverse data te exporteren (bijvoorbeeld naar Excel). Een dergelijke export is een volledige eigen plaatselijke verantwoordelijkheid en mag alleen als dit in overeenstemming met de wetgeving is.
 
Hoe zit het met de website van de kerk?
De website van de kerk is een uitgelezen kans om iedereen te informeren over de gemeente. Echter, alle informatie die u op de website zet is openbaar. Let daarom goed op de privacy en zorg ervoor dat namen van mensen die geen functie hebben in de kerk niet op de website staan. Let ook op foto’s op de website: zodra personen herkenbaar in beeld zijn worden zij beschermd door de privacywetgeving. Vraag de personen die herkenbaar in beeld zijn uitdrukkelijk om (schriftelijke) toestemming. Foto’s waar mensen niet herkenbaar in beeld zijn (bijvoorbeeld op de rug) mogen wel. De kerkenraad zal op 9 juli bespreken of er een afgeschermd deel van de website moet komen, waarop we foto’s van kerkelijke activiteiten mogen blijven publiceren.
 
Hoe zit het met het kerkblad?
In het kerkblad staat naast openbare stukken over de kerkdiensten en andere activiteiten van de kerk vaak ook erg persoonlijke informatie over gemeenteleden. Dat kan een verjaardags-lijstje met adressen (voor het verzenden van een verjaardagskaartje) of een lijstje met zieken in de gemeente zijn. Zorg ervoor dat dergelijke informatie alleen beschikbaar is voor leden van de gemeente.
 
Mogen we nog een activiteitenprogramma rondsturen aan gemeenteleden?
Wanneer er sprake is van een gemeentegids waarin de activiteiten genoemd staan met contactpersonen mogen we die blijven rondsturen aan gemeenteleden. De grondslag van publicatie en verwerking ligt in gerechtvaardigd belang/gerechtvaardigde activiteiten.
 
Wat moeten we doen als iemand zich bij ons meldt voor inzage?
Iedereen mag aan een organisatie vragen of, en zo ja, welke gegevens deze organisatie van deze persoon heeft. Er mag alleen gevraagd worden naar gegevens van iemand zelf, niet naar gegevens van iemand anders.

Klik hier voor meer informatie en ons privacy statement
 
Harm Schreiber en Kor Stoppels
 
terug