Welkom - zonder aanmelding

Welkom - zonder aanmelding
U hoeft zich als kerkganger voortaan niet meer vooraf op te geven om een kerkdienst bij te wonen, spontaan kerkbezoek is weer mogelijk.

Mede dankzij de verruimingen van de coronamaatregelen kunnen we de verplichte aanmelding voor de zondagse erediensten namelijk laten vervallen. Daarmee wordt een - voor sommigen - hoge drempel voor kerkbezoek weggenomen.
Maar misschien is het voor u nog te spannend om met een grotere groep mensen bij elkaar te komen, wat heel begrijpelijk is. Maar misschien wilt u het voorzichtig aan toch weer proberen.
Weet dat u allemaal van harte welkom bent en dat we mét elkaar weer op zoek gaan naar verbinding, naar samen zijn en naar samen gemeente zijn. Gods Geest blijft waaien, ook bij de Protestantse Gemeente in Hurdegaryp.
En … we mogen weer samen zingen in de kerk, wát een zegen is dat!


Harm Schreiber, scriba
 
terug