Evangelisatiedienst

Evangelisatiedienst
Op .............................i a.s. is er een zondagavondzangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer.  Het Mannenkoor .............................. uit ........................................zal medewerking verlenen aan deze dienst.
Dit koor staat onder leiding van ........................................ De muzikale begeleiding van koor- en samenzang is in handen van ....................................

We nodigen u allen uit deze dienst met ons mee te beleven en neem gerust vrienden, buren, en familie mee. U bent van harte welkom!
Collecte na afloop is bestemd voor ....................................
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee even na te praten.
Tot ziens op .......................................... a.s. om 19.00 uur in “Nieuw Perspectief.”
 
De Evangelisatiecommissie
Protestantse gemeente Hurdegaryp
terug