zondag 9 december 2018

2e Advent

Datum: 
 zondag 9 december 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: Lepra Zending
2e collecte: kerk
Jong Perspectief: Hinke Hoiting en Lieuwkje Kooistra
Kinderoppas: Rinske Grol
Autovervoer: dhr. F. Postma, tel 47 48 81
​Bennemastate: 15:30 uur,G. Postma uit Feanwâlden


Vandaag vieren we de tweede zondag van de Adventstijd. 

terug