Liturgische kleuren

Liturgische kleuren
U ziet ze vast wel:
de tafel- en kanselkleden in de kerk.
Maar wanneer welke kleur en waarom?

Klik hier voor een artikel over de tafelkleden, antependia, door Oane Reitsma.
 
Pasen 31 maart

Pasen 31 maart
 
Palmpasen op 24 maart

Palmpasen op 24 maart
 
Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting
Het activiteitenprogramma 2023-2024 van Vorming en Toerusting is bekend! Een wandeling bij Nijkleaster, een filmavond, verdiepende lezingen van dr. Jan Henk Hamoen, ds. Sytze Ypma en ds. Jan-Jaap Stegeman, een avond over wijn in de Bijbel (met proeverij) en tot slot een lezing over verantwoorde keuzes: "God in de supermarkt". Van harte welkom!
lees meer »
 
ssst. stilte.....

ssst. stilte.....
Beste gemeenteleden,

Waarschijnlijk bent u ooit weleens een kerkgebouw binnengegaan in een andere stad of in het buitenland. En wat doet u dan?

Juist, u bent stil.

Wanneer u op zondagochtend de dienst in de Hofkerk of Nieuw Perspectief bezoekt, komt u eveneens een godshuis binnen.
Daarom willen we vragen om voor de dienst stil te zijn. Het is goed om dat moment te gebruiken voor persoonlijke inkeer.Vijf minuten voor aanvang begint de organist te spelen. Het is ook goed om daar naar te luisteren.
Na de dienst is er bij de koffie voldoende gelegenheid om bij te praten.
We hopen van harte, dat u zich voortaan in stilte wilt voorbereiden.

We starten in de dienst van 17 maart.

Taakgroep liturgie
 
 
Kopij Twalûd voor 18 april a.s.

Kopij Twalûd voor 18 april a.s.
De Twalûd komt weer uit.
De kopij ontvangen wij graag uiterlijk
donderdag 18 april a.s. om 18.00 uur.
Eerder mag natuurlijk altijd.
Graag zelfs!
 
  • Tillefeart 18
  • twalud@pghurdegaryp.nl.