De Groene Kerk De Groene Kerk
Duurzaamheid is: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (VN-commissie Brundtland, 1987).
De kerk herkende ‘duurzaamheid’ als ‘rentmeesterschap’: de aarde is van God en wij mogen haar beheren en gebruiken in verantwoordelijkheid tegenover haar Schepper en medeschepselen.
In 1997 kwam duurzaamheidsadviseur John Elkington met de term ‘Triple P’: People (mensen), Planet (milieu/aarde), Profit (opbrengst/winst).
Bij een goede balans tussen People, Planet en Profit is er sprake van duurzaamheid.
 
Triple P, vier P’s, vier waarden
Ook christenen omarmen de Triple P. Sommigen voegen daar speels een vierde P aan toe: Pneuma, Gods Geest die mensen inspireert om die balans bewust, met kennis en inzicht na te streven in concreet economisch, ecologisch en sociaal handelen.
Duurzaam kerkbeheer kan dus samengevat worden met vier P’s en de vier bovengenoemde waarden. Vrij geïllustreerd met een bijbeltekst:
•    Eerlijkheid: Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, beide zijn de HEER een gruwel (Spreuken 20:10).
•    Betrouwbaarheid: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (Romeinen 12: 21).
•    Rechtvaardigheid: Mens, je weet wat de HEER van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8).
•    Zorgzaamheid: God, de HEER, bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren (Genesis 2:15).

Klimaatbrief
Met het oog op de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering door menselijk toedoen, riep de Raad van Kerken in 2008 in een Klimaatbrief  kerken op, werk te maken van duurzaamheid in het beheer van de kerkelijke goederen en de kerkelijke praktijk.

terug