Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Verjaardag-/Rampenfonds.

Door het coronavirus zijn de vrijwilligers vanaf maart vorig jaar niet bij u langs geweest voor het verjaardagfonds.
Jarenlang heeft Cees Goodijk zich ingezet als coördinator voor het verjaardagfonds. Cees had al aangegeven hiermee te willen stoppen.
Sako Spijksma is bereid gevonden om deze taak van Cees over te nemen.
We willen  Cees heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en Sako veel succes wensen.
In plaats van zakjes rond te brengen bij de verjaardagen zal er met ingang van dit jaar een kaartje bij u in de bus worden gedaan als felicitatie namens de Protestantse gemeente Hurdegaryp.
U kunt dan eventueel  een bijdrage over maken op de rekening van de diaconie: NL43RABO0362705852. Onder vermelding van “Verjaardagfonds”.
De opbrengst hiervan wordt bestemd voor een rampendoel. Zo is er in december een bedrag van € 1.000,00 overgemaakt voor de kind vluchtelingen in Griekenland.

De diaconie.
terug