Volwassenen Volwassenen
De ouderen vormen een grote groep mensen. Ze zijn vaak minder mobiel en dan meer afhankelijk van de zorg van anderen. Om contact met de gemeente te houden is er een grote groep contactpersonen (vrijwilligers) die de ouderen bezoeken.
Met feestdagen, verjaardagen en ziekten wordt een speciale groet vanuit de kerk verzorgd. Ook in verzorgingshuis Bennema State wordt door vrijwilligers veel (bezoek)werk gedaan. In het voor- of najaar wordt een contactmiddag georganiseerd waarbij zowel het geestelijke als het sociale aspect aan de orde komt.

Aandacht:
Er is een grote groep vrijwilligers (contactpersonen) die de ouderen bezoeken. Met feestdagen, verjaardagen, ziekten ontvangen zij een speciale groet vanuit de kerk. In het voor- of najaar organiseren zij contactmiddagen voor zowel het geestelijke als het sociale welzijn.
 
Kerstfeest.
In december organiseert de diaconie een ouderenkerstfeest in de Hof. Het ouderenkerstfeest is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die letterlijk goed in de smaak valt. Tijdens de maaltijd is er tijd gereserveerd om samen kerstliederen te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren. Heeft u vragen of misschien ideeën, laat het ons weten.
Contactpersonen:  Grietje de Haan tel. 472768 en Alie van der Veen tel.477691
 
Autovervoer.
Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen? Wij brengen en halen u graag. Op de laatste bladzijde van Twalud en in de agenda staat wie u kunt bellen voor vervoer.
Contactpersoon : Machiel de Haan, bereikbaar via autovervoer@pghurdegaryp.nl of via kerkauto@pghurdegaryp.nl
 
terug