Oudejaarsdienst 9:30 in de Hofkerk

Oudejaarsdienst 9:30 in de Hofkerk
U bent op zondag 31 december van harte uitgenodigd om de laatste zondag van jaar samen te vieren.

Gastpredikant ds. J. Overeem uit Stiens leidt de dienst.Klik hier voor de liturgie van de dienst.

De eerste collecte is voor Solidaridad, Solidariwat?

NL62 INGB 0000 0004 56
t.n.v. Solidaridad

De tweede collecte is voor het instandhouden van de eigen kerk.
NL96RABO 0320 9800 57
t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Hartelijk dank!
 
terug