zondag 7 april 2019

5e zondag van de 40 dagen

Datum: 
 zondag 7 april 2019
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 Nieuw Perspectief

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: Weeskinderen in Rwanda
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Anneke Henstra en Rinske Grol
Kinderoppas: Sietske Algra
Autovervoer: Mw. R. Dijkstra 47 59 62

Bennemastate 15:30 uur: Ds. P. Dijkstra uit Grou

Deze zondag ontleent zijn naam aan de beginwoorden van Psalm 43 - Judica me, Deus. Dit is het Latijn voor ’Verschaf mij recht’. In het leesrooster
wordt de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters genoemd (Lucas 20:9-19). Wij besteden deze zondag aandacht aan woorden en beelden uit Marcus 8 (vers 27-30), die tijdens de groothuisbezoek ontmoetingen centraal stonden.
We gaan ook verder met het thema Een goed gesprek.
Voor de bijeenkomsten van het groothuisbezoek hadden we gevraagd iets mee te nemen wat belangrijk is voor een ieders geloof of voor de manier waarop men in het leven staat. Een voorwerp, een afbeelding of foto,
een Bijbeltekst of gedicht, een lied, een tekst e.a., om daar elkaar iets over te vertellen. We nodigen u uit dit opnieuw mee te nemen naar de
kerk voor een kleine expositie. En wie weet nemen de kerkgangers die niet hebben deelgenomen aan de gesprekken ook nog iets mee. Onze
voorganger is ds. Geke Westra. Joop de Jong is vandaag de organist en we komen samen in Nieuw Perspectief.

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn.

terug