zondag 13 mei 2018

7e zondag van Pasen - Exaudi

Datum: 
 zondag 13 mei 2018
Tijdstip: 
 9:30 uur
Locatie: 
 De Hofkerk

Voorganger: Ds. J. Baaij - Burgum
1e collecte: Pikulan Indonesie
2e collecte: kerk
Kinderdienst: Sandra Poelstra
Kinderoppas: Tineke de Vries - Bouma
Autovervoer: dhr. S. Spijksma 47 14 23
​Bennemastate: 15:30 uur,
Ds. A. Bouman, Leeuwarden

‘Hoor’, of ‘zondag weeskind’ zijn woorden die horen bij deze zondag (zie: Psalm 27:7 en Joh. 14:18). ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen’, zingen we soms met woorden van lied 663. Het gemeenschappelijk leesrooster noemt de volgende lezingen: Exodus 19:1-11, 1 Joh.5:9-15 en Johannes 17:14-26.
Psalm 68 roept op tot de lofzang voor God, ‘vader van wezen en beschermer van weduwen’, die ‘eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid geeft’. Ds. J. Baaij uit Burgum is vanmorgen onze voorganger en we komen samen in de Hofkerk. Welkom!

terug