Jeugd en jongeren Jeugd en jongeren
Jeugd en jongeren 4 - 24 jaar 
Er wordt veel voor en door de jeugd georganiseerd:

Jeugddiensten


Dienst van 16 september 2018 met optreden van Berry, Hindrik, Lysbeth en Raoul.


Revelation tijdens de kerstdienst op 25 december 2018

Jeugddiensten zijn anders dan de andere diensten. Het zijn diensten die speciaal gericht zijn op de jeugd in de kerk. Thema’s in de dienst sluiten aan bij de tijd van nu. Voor de muzikale begeleiding in deze diensten hebben we regelmatig medewerking van onze eigen enthousiaste band of van andere enthousiaste bands.
Speel je zelf in koor, heb je een idee voor een thema of zou je het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van een jeugddienst? Spreek ons gerust aan in de kerk of neem contact met ons op en mail naar: predikant@pghurdegaryp.nl. Via de website en Twalûd word je op de hoogte gehouden van de jeugddiensten. Hou ook de flyers en posters in de gaten. Jong en oud is van harte welkom.

Tienerdienst 2.0


We starten weer met de tienerdiensten. Tijdens de kerkdienst buigen tieners zich op een creatieve manier over verhalen of thema’s uit de bijbel. Wil je meedoen, geef je op bij Geke Westra , predikant@pghurdegaryp.nl. Kijk verder voor de data van de tienerdienst in Twalûd of op de website.

Jong Perspectief

Zit jij op de basisschool? Dan kun je elke zondag naar Jong Perspectief. Je gaat met de leiding tijdens Jong Perspectief naar de eigen ruimte. Nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer langs! Klik hier voor meer informatie over Jong Perspectief.

Kinderlied
"Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij" is het kinderlied voor de periode: zondag 28 oktober t/m 25 november. Klik hier voor het kinderlied.

Clubwerk
Voor de jeugd van 8 tot 12 jaar (groep 6, 7 en 8 van de  basisschool) wordt er  één keer per twee weken club gehouden in het clublokaal.  Knutselen, spelletjes doen staan centraal op de clubavonden. Als afsluiting van het clubseizoen is er vaak een super leuk en gezellig clubkamp. Kom jij ook op de club?
Uitnodigingen worden op school uitgedeeld of mail naar clubwerk@pghurdegaryp.nl

Tienerclub 
Tijdens het winterseizoen is er tienerclub voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Je kunt bijkletsen met je vrienden of vriendinnen. Aan de hand van thema's willen we op een eenvoudige wijze je laten nadenken over het geloof en worden de thema's verder uitgewerkt met verschillende activiteiten en leuke spellen. Aan het eind van de avond is er altijd gelegenheid voor lekker napraten, tafelvoetbal- of andere spelletjes en iets eten en te drinken. Hou je telefoon in de gaten voor de uitnodiging. Heb je zelf vragen mail dan naar clubwerk@pghurdegaryp.nl

Jeugdhonk


Sinds maart 2018 is het jeugdhonk in Nieuw Perspectief ongeveer 1 keer per maand open voor iedereen vanaf de brugklas. Deze avonden hebben geen verplichte thema’s maar een leuk en gezellig samen zijn. Even bijkletsen, een spelletje spelen en een ontspannen aansluiting op het clubwerk voor de jeugd uit de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Communicatie gaat via Twalud en de website. Jongeren die zijn geweest krijgen persoonlijk een app bericht voor de volgende avond. Ook is er een eigen e-mail adres voor geopend: gezellig.jeugdhonk@outlook.com.
Hier kunnen mensen terecht voor info en vragen.

Belijdeniscatechese
Weet je het al zeker, of aarzel je nog om van harte je doop te beamen en je geloof te belijden? Misschien heb je nog heel veel vragen, maar zie je er een uitdaging in om met anderen je te verdiepen in de weg die God met ons gaat. Dan is deelnemen aan de belijdeniscatechese een mooie gelegenheid om die verdieping aan te gaan. Ook als het voor jou nog lang niet duidelijk is of je aan het einde van deze leerweg ook komt tot een van harte: JA! Graag nodig ik een ieder uit die in alle vrijheid wil groeien in haar/zijn geloof. De belijdeniscatechese wordt gegeven door ds. Geke Westra.

Worldservants
In 2017 zijn een groep van 12 jongeren op reis geweest naar Malawi met de World Servants. Ze hebben ruim 1,5 jaar actie gevoerd om het benodige geld bij elkaar te krijgen. Een impressie van hun acties:


Klik op de film om deze te bekijken.Kerk en ik.
Deze jongerengroep (25-35 jaar) komt één keer in de maand samen om te praten over de dingen die jongeren bezighouden, je geloof, de kerk, en ons dagelijks leven. De betekenis van ‘de Kerk en ik’ ligt besloten in de vragen wat de kerk voor mij betekent en wat ik kan betekenen voor de kerk. Als groep kiezen we tijdens het seizoen zelf de onderwerpen voor de avonden.Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar predikant@pghurdegaryp.nl en je krijgt een uitnodiging voor de eerste avond.

Samenwerking Jeugdcollege en FCJT
Het jeugdcollege ontvangt vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel ondersteuning bij het uitvoeren van haar taak. Dit gebeurt door het FCJT, Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel. Zij stellen materialen beschikbaar voor de clubs, b.v. de knutselkoffers. Ook organiseren ze activiteiten zoals de survival, de playbackshows, tieneravonden, en jeugd- doemiddagen. In samenwerking met VNN, Kearn en de gemeente Tytsjerksteradiel is ze actief met alcohol- en drugspreventie. Al deze activiteiten worden gedurende het winterseizoen bekent gemaakt in Twalûd, en via de website.


Handige e-mail adressen:
  • Jeugd en jongeren: M.Polet
  • Tienerdienst: predikant@pghurdegaryp.nl
  • Kinderdienst: jongperspectief@pghurdegaryp.nl
  • Kinderoppas: kinderoppas@pghurdegaryp.nl
  • Clubwerk en Tienerclub: clubwerk@pghurdegaryp.nl
  • Catechese: predikant@pghurdegaryp.nl
  • Jongerengespreksgroep en "de Kerk en ik": predikant@pghurdegaryp.nl
terug