donderdag 15 februari 2024

De aarde is rond en de schepping vierkant (lezing)

Datum: 
 donderdag 15 februari 2024
Tijdstip: 
 20:00
Locatie: 
 Nieuw Perspectief
Prijs: 
 6 euro p.p.

"In den beginne is God schepper van hemelen en aarde."

We gaan na wat deze openingszin uit Genesis 1 ons te zeggen heeft in een tijd waarin de blauwe planeet op een apocalyptische catastrofe af lijkt te stevenen. We ontdekken dat dit eerste vers een deur is, die toegang geeft tot een literair kunstwerk met een zeer actuele betekenis en boodschap. We onderscheiden de begrippen schepping en natuur en ontdekken wat het wil zeggen dat de aarde rond is en de schepping vierkant.

Gidsen in deze lezing zijn Catherine Keller, Friedrich Weinreb, Bruno Latour, Yuval Noah Harari en Franz Rosenzweig. Aan de hand van deze auteurs laat ds. Sytze Ypma uit Franeker zien, waarom een ecotheologie een scheppingstheologie moet zijn. En tot slot schetst hij een religieuze antropologie, die uitmondt in de vraag wat dit betekent voor het begrip rentmeesterschap.

terug