Onze activiteiten

Onze activiteiten
De commissie Vorming en Toerusting organiseert lezingen, excursies, workshops, filmavonden en anderssoortige avonden. Door te kiezen voor gevarieerde en actuele thema’s, proberen we een breed publiek (zowel jong als oud, kerkelijk als niet-kerkelijk, zowel van binnen als van buiten Hurdegaryp) te interesseren. Tijdens de avonden wordt verdieping geboden en is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen. 

Ook voor het seizoen 2023 - 2024 hebben we een veelzijdig programma samengesteld: voor elk wat wils. We hopen u (en jou) op één of meer van onze avonden te mogen begroeten. Van harte welkom en graag tot ziens!

Vriendelijke groeten,
Wieger Mink, Lutske de Vries en Hanny de Boer
 
terug